loader image

RETAIL

Nárůst individuálních turistů z Číny nabízí příležitost i pro retail. Signifikantně vyšší kupní síla čínského klienta je spolu s rostoucí poptávku lákadlem pro retail branži. Nákupní chování, sofistikované potřeby a přístup nutí k využití nových komunikačních prostředků a ke kreativním řešením. Rádi připravíme plán s návrhem kreativního obsahu a online kanálů, který podpoří Vaši aktuální kampaň, která Vám pomůže dosáhnout stanovených cílů v návštěvnosti, případně zvýší Vaši průměrnou účtenku bez stresu.

Náš tým Vám doporučí nejvhodnější řešení podpořené znalostí čínského nákupního chování. Pokud chcete být vidět na čínském trhu (SEO, content marketing), zachyťte příležitost (precision marketing, in-store activation) a transformujte návštěvnost na příjem (mobile payment solution). SZLONG je ten pravý partner pro tyto úkoly.

CESTOVNÍ RUCH

Nárůst individuálních turistů z Číny nabízí hotelům, restauracím a atrakcím možnost oslovit a získat i tuto klientelu. Její dramatický nárůst v posledních letech je výsledkem změny chování a zvýšení možnosti a chuti cestovat. Tento fakt nutí profesionály podnikající v cestovním ruchu změnit své prodejní chování a využívat i paralelní prodejní kanály. Čínský turista vyhlevává dobrodružství a zážitek. Fotografie na Pražském hradě již není nejatraktivnějším momentem cesty, ale zážitkový kuchařský kurs by jím mohl být. Jazyková bariéra, jiné platební prostředky a rozdíly v kulturních zvyklostech jsou bariérou, kterou Vám pomůžeme překonat.

Zatraktivněte svůj projekt spolu s námi. Podpoříme Vás a pomůžeme Vám zodpovědět otázky, které je dobré si v této souvislosti položit: Jaký produkt chcete marketovat? Jakou klientelu chcete oslovit? Jaký je cíl? V jakém období a na jaké platformě? Online nebo offline? V průběhu několika málo let se čínský turista velmi rychle vyvíjel, a proto je přizpůsobivost klíčovým faktorem úspěchu. Pro náš profesionální tým je tento moment stěžejní, proto firma SZLONG navázala spoluporáci s asociacemi a odborníky v cestovním ruchu.
Buy now